Trâm Anh live vs quần sơ lít xuyên thấu, chùm lông đen mướt