Hack cam: bố mẹ “làm việc” quần quật, 2 con vẫn hồn nhiên ngồi xem