Bé osin lại nứng rồi, tự sướng từ giường xuống bếp