Anna Ngọc vì nghịch lồn vô độ nên lỗ em bự chà bá, nhưng nước vẫn nhiều lắm